Sednica Gradskog veća u sredu, 26. februara. Pred većnicima razmatanje rebalansa i izmena programa poslovanja javnih preduzeća

25. februar 2020. 09:38 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednica Gradskog veća, prva u ovoj godini biće održana u sredu, 26. februara.

Gradski većnici razmatraće Odluku o rebalansu budžeta grada Pirota i Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva za 2020. godinu.

Na dnevnom redu sednice je razmatranje Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Autobuska stanica", Odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije "Tigar Tajers", izmena i dopuna Odluke o  određivanju autobuskih stajališta i Odluke o korišćenju javnih površina.

Predložene su i izmene Programa korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta za 2020. i Programa održavanja nekategorisanih puteva na teritoriji grada Pirota. 

Dnevnim redom je predviđeno razmatranje operativnog Plana odbrane od poplava za vode drugog reda, Plana bezbednosti saobraćaja grada Pirota za tekuću godinu, Izveštaja o radu Gradske uprave i Gradskog pravobranilaštva kao i izveštaja o radu sa finansijskim izveštajima ustanova kulture. Razmatranje izmene Statuta i osnivačkog akta JKP "Gradska toplana", programa poslovanja Javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta i JP "Komunalac" Pirot. 

Većnici će doneti odluku o pokretanju Konkursa za izradu idejnog rešenja za nadogradnju Veznog trakta. 

Sednica Skupštine grada zakazana je za petak, 27. februara, od 10 časova.