Većnici dali saglasnost na rebalans, odluke iz oblasti urbanizma i programe rada ustanova. Budžet Grada uvećan za 18,15%

08. mart 2023. 14:19 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana sednica Gradskog veća. Na dnevnom redu našlo se dvadesetak tema.

Pre usvajanja zapisnika sa sednica održanih 14. i 26. decembra i razmatranja odluka po dnevnom redu, s obzirom da je danas Međunarodni dan žena, gradonačelnik je čestitao svim damama praznik, ali se i osvrnuo na tragični događaj kada je ubijena naša sugrađanka. Tim povodom sednica je počela minutom ćutanja.

Jedna od najvažnijih tema na sednici Veća bila je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pirota za 2023.godinu i Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva Grada Pirota za 2023.godinu. Ovo je prvi rebalans u ovoj godini prema kojem je budžet za 2023. godinu uvećan za oko 390 miliona, odnosno 18,15%.

U nastavku su većnici razmatrali: Odluku o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Pirota za 2022. Godinu, Srednjoročni plan grada Pirota za period 2023-2025.godine i odluke iz oblasti urbanizma:

-Odluka o izradi nacrta Generalnog urbanističkog plana grada Pirota;

-Odluka o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije “Pirot – sever”;

-Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za solarno postrojenje na lokalitetu “Ravnište 1” u selu Ponor, Grad Pirot;

-Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za solarno postrojenje na lokalitetu u selu Basara, Grad Pirot.

Potom su razmatrane Odluka o izmeni odluke o obavljanju komunalnih delatnosti upravljanja grobljima i sahranjivanja i pogrebne delatnosti, Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Pirota za 2023.godinu, Program održavanja nekategorisanih puteva na teritoriji grada Pirota za 2023.godinu, operativni Plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Pirota za 2023.godinu, Izveštaj o radu Gradske uprave i Gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2022.godinu, izveštaji o radu sa finansijskim izveštajem ustanova za 2022.godinu, odluke iz imovinsko pravne oblasti, Odluka Nadzornog odbora o izmeni Plana i Programa za 2023.godinu sa cenovnikom usluga Javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot, Odluka Nadzornog odbora o izmeni Plana i Programa za 2023.godinu JP “Komunalac” Pirot, Statuti ustanova kulture čiji je osnivač Grad Pirot, izmene i dopune Programa rada za 2023.godinu ustanova čiji je osnivač Grad Pirot.

Posle sednice načelnica Odeljenja za privredu i finansije, Ivana Malinović, u izjavi za medije podsetila je da je budžet za ovu godinu projektovan na dve milijarde i dvesta miliona, a ovim, prvim rebalanskom uvećan je za 18,15% i iznosi 2,6 milijarde dinara. Ovom prilikom Ivana Malinović je navela preporuke Ministarstva finansija vezane za finansiranje prioritetnih rashoda i istakla da je potrebno sredstva usmeriti na obaveze od značaja s obzirom na krizu.

Zamenik gradonačelnika Miloš Colić prokomentarisao je ukratko teme sa sednice i o rebalasu rekao da se nada da će preći prošlu godinu i da će dostići sumu od tri milijarde. Colić se osvrnuo na odluke iz oblasti urbanizma, posebno na uspostavljanje Plana detaljne regulacije, odnosno gasifikacije našeg grada. Kako je Colić obrazložio, pre nekoliko dana je održan sastanak sa predstavnicima Srbijagasa i Tigar tajersa. Grad ima stav i uslov da pored gasifikacije industrije i energane, bude urađena i sekundarna gasifikacija za stanove i kuće, što će doprineti smanjenju emisije štetnih gasova, rekao je Miloš Colić.

Pored ostalog, Colić je istakao da su juče sa gradonačelnikom bili u kabinetu premijerke i razgovarali o nekoliko važnih stvari, među kojima i o rekonstrukciji Doma Vojske. U okviru rekonstrukcije objekta zainteresovani su da se rekonstruiše i sala, a za to nedostaje oko 108 miliona dinara, objasnio je Colić i dodao da će se  tražiti mogućnosti da se taj novac obezbedi.  

Odluke sa sednice Gradskog veća naći će se pred odbornicima Skupštine grada u petak, 10. marta.