Veće dalo saglasnost na predlog Odluke o rebalansu. Budžet nikad veći, blizu tri milijarde dinara

12. oktobar 2022. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je u sali Gradske skupštine održana sednica Gradskog veća na kojoj je najbitnija tačka Dnevnog reda bio rebalans budžeta i Kadrovski plan grada Pirota.  

Većnici su usvojili predlog rebalana koji će sada iznositi 2 milijarde 909 miliona dinara, što je povećanje od oko 10 posto u odnosu na prethodni rebalans i povećanje od skoro 50 posto u odnosu na inicijalni budžet. 

Kako je rekao Vladan Vasić, za 183 miliona dinara, do kraja godine će biti veći prihod od poreza na zarade, nego što je prvobitno planirana, i dodao da se nada da će se takav trend povećanja nastaviti i u narednoj godini. 

On je detaljno obrazložio kojim će sve budžetskim korisnicima sredstva biti opredeljena. Najviše novca biće za saobraćajnu infrastrukturu, isplatu radova na Otvorenom bazenu, socijalu i ublažavanje energetske krize koja se očekuje, energetsku efikasnost, sportske klubove, medije...

Jako bitna tačka Dnevnog reda bila je i Razmatranje Planova i Programa poslovanja sa finsnsijskim planom javnih preduzeća i novim cenovnikom usluga JP Komunalac, JP Vodovod i Kanalizacija i JP za planiranje i uredjivanje gradjevinskog zemljišta. 

Direktori preduzeća su, zbog rasta cena, prvenstveno elektične energije, ali i ostalih dodatnih faktora, predložili nove cenovnike komunalnih usluga, JP Komunalac povećanje za 6 posto, a JP Vodovod i kanalizacija za 7 posto (u ovom preduzeću već su najavili i novu korekciju cene već početkom naredne godine). 

Vasić smatra da ova znatna povećanja nisu drastična i da odgovaraju trenutnim uslovima. 

Pored ovih tačaka, većnici su usvojili i Program energetske efikasnosti grada Pirota za period od marta 2022.do do februara 2025.godine sa planom energetske efikasnosti od marta 2022. do februara 2023. 

..................................................................

U toku rasprave o rebalansu, usvojen je i predlog odbornika SNS-a da se iz budžeta odvoje novčana sredstva za lečenje našeg sugradjanina Mihajla Stmenkova. Kako je rekao Vasić, odvojiće se sredstva u visini od 3.500.000 dinara, od kojih će 3.200.000 biti opredeljeno za malog Mihajla, a 300.000 dinara za lečenje sugradjanke Nevene Živić Minčić. 

Takodje, predoženo je i da se svi većnici i odbornici odreknu svojih dnevnica u humanitarne svrhe. 

O svim ovim temama, odbornici grada Pirota raspravljaće na sednici Skupštine koja je zakazana za petak, 14.oktobra sa početkom u 10 sati.