Ujedi pasa lutalica iz lokalnih budžeta izvukli milijardu dinara u poslednje tri godine. Gradska uprava Pirot u prošloj godini platila 984.000 dinara!

07. februar 2017. 12:30 Društvo Pirot Plus Online

U poslednje tri godine gradovi i opštine su na ime odšteta za ujede pasa lutalica, prema procenama NALED-a, isplatili više od milijardu dinara što je veliko opterećenje za lokalne budžete, a poseban problem predstavljaju zloupotrebe u vidu lažnih prijava, saopšteno je na okruglom stolu „Odštetni zahtevi – efekti na budžet i sprečavanje zloupotreba“, koji su u Palati Srbija organizovali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i NALED, inicijatori rešavanja ovog problema.

Ujedi pasa lutalica iz lokalnih budžeta izvukli milijardu dinara u poslednje tri godine
Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak istakao je da je prošle godine formirana radna grupa koja bi uskoro trebalo da dođe do celovitog sistemskog rešenja za postupanje nadležnih organa u procesuiranju odštetnih zahteva, zbrinjavanje pasa lutalica, ali i kako bi oni koji zloupotrebljavaju zakonski okvir bili adekvatno sankcionisani.
Kako je rečeno na skupu, praksa gradova i opština pokazala je da iza lažnih odštetnih zahteva često stoje organizovane grupe u kojima se pojavljuju ne samo iste „žrtve“ već i isti advokati. Takođe, problem postoji i u sudskoj praksi jer se presude neretko donose samo na osnovu iskaza žrtve, kao i u postupanju lekara jer potvrđuju ujede iako nisu uvek kompetentni za taj posao (lekari domova zdravlja) ili nisu obavili sve potrebne provere.

Gradski menadžer Beograda Goran Vesić ocenio je da bi trebalo pooštriti kaznenu politiku prema vlasnicima koji ljubimce puštaju na ulicu jer je to jedan uzroka problema, posebno imajući u vidu podatak da oni čine 80% populacije napuštenih pasa.

„Značajan pomak donelo bi formiranje registra odštetnih zahteva za celu Srbiju kako bi se na jednostavan način otkrilo ko se neuobičajeno često pojavljuje kao žrtva pasa lutalica. Potrebna je i obuka pravobranilaca, kreiranje smernica komisijama koje u opštinama odlučuju o zahtevima za odštetu kako da postupaju, kao i ujednačenje sudske i medicinske prakse“, rekao je stručni saradnik NALED-a Simo Vuković.

Ujedi pasa lutalica iz lokalnih budžeta izvukli milijardu dinara u poslednje tri godine

Tokom prošle godine samo Beograd i Novi Sad isplatili su gotovo 40 miliona dinara odšteta za ujede. U glavnom gradu u proseku bude podneto oko 1.000 prijava godišnje koji se reše vansudski (sa prosečnom odštetom od oko 20.000 dinara), a na sudu završi više od 300. Dok se u Beogradu broj parnica blago smanjuje, u Novom Sadu raste - od 350 u 2013. do 2.004 u 2016. Kako su troškovi sudskih postupaka veliki i mogu da budu i veći od odštete, u opštini Kanjiža našli su rešenje. Na okruglom stolu predstavljen je model prema kojem je opštinska uprava zaključila ugovor s osiguravajućom kućom kojoj plaća premiju, a osiguranje potom proverava opravdanost zahteva što je značajno smanjilo rashode lokalnog budžeta, koji sada mogu da budu uloženi u adekvatno zbrinjavanje lutalica i druge potrebe.

Preuzeto sa sajta Ministartva za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Posle ovog teksta interesovalo nas je kakva je situacija bila u Pirotu kada su u pitanju plaćene naknade zbog ujeda pasa. Što preko parnica ili sudskim poravnanjem iz pirotskog Budžeta je oko pedesetoro ljudi naplatilo 984.000 dinara, zajedno sa sudskim troškovima, rekli su nam u Odeljenju za finansije Gradske uprave Pirot!!!