U zavičajnoj digitalnoj kolekciji Narodne biblioteke kopija lista "Pirotski venac", štampanog 1934. godine

04. novembar 2020. 10:34 Kultura Pirot Plus Online

Zahvaljujući saradnji Narodne biblioteke Pirot sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom u Zagrebu, uz posredovanje Narodne biblioteke Srbije, naša ustanova došla je do veoma važne digitalne kopije na nas značajnog i retkog lista “Pirotski venac” koji je štampan septembra 1934. godine u Beogradu.

Ni jedan primerak ovog lista na žalost kod nas nije sačuvan ali smo zahvaljujući kolegama iz Zagreba i Beograda došli do kopije koja je dostupna u našoj digitalnoj kolekciji, ističu u Narodnoj biblioteci Pirot.

Pored lista “Pirotski venac” zavičajna digitalna kolekcija bogatija je za još dve značajne monografske publikacije iz našeg kraja:
“Riznica pirotske baštine” autora Borisava S. Jovanovića i “Besmrtnici Okruga Pirotskog : 1912-1920.” autora Dragiše Đ. Zdravkovića.

Preuzeto sa sajta Narodne biblioteke Pirot