Održana sednica Gradske skupštine. Usvojen Završni račun budžeta grada Pirota za 2016. godinu sa 46 glasova odbornika!

20. maj 2017. 20:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na početku sednice došlo je do verifikacije mandata. S obzirom da je formirana nova odbornička grupa SNS “Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje” i da je za šefa odborničke grupe izabrana Mimica Kostić Đorđević, a za zamenika Sava Rančić, bilo je potrebno da odbornici iz ove grupe daju svoj potpis o prihvatanju članstva u grupi. Kako se nisu potpisali Dimitrije Nikolić iz PUPS-a i Sanja Stojanović iz Pokreta socijalista, oni se više ne smatraju članovima ove odborničke grupe. Odobrnici su sa 46 glasova prihvatili ovu promenu. Sa istim brojem glasova usvojen je i zapisnik sa prošle sednice. Dopunjen je Dnevni red temom o Regionalnoj deponiju i usvojen sa 46 glasova odbornika .

Predsednik Komisije objavio je da je u Odborničkoj listi SNS Aleksandar Vučić Srbija pobedjuje došlo do zamene odbornika. Za promenu odbornika glasalo je 46 odbornika.

Prva tema bila je Utvrdjivanje predloga Završnom računu Budžeta grada Pirota za 2016. godinu. Načelnica Odeljenja za privredu i finansije, Jagoda Šnele, rekla je da je Budžet ostvaren sa preko 200 miliona višak prihoda, a ukupno ostvarenje Budžeta je 98 procenata. Obrazložila je razloge.

Zorica Djorić iz Socijalističke partije Srbije je pohvalila racionalno poslovanje tokom prošle godine i istakla da je Budžet finansirao sve značajne oblasti u gradu i da će odbornici SPS glasati za Budžet , očekujući da će sledeći Budžet biti još bolji, jer uvek može bolje!

Miloš Colić iz Odborničke grupe Kolalicije za Pirot Vladan vasišć, rekao je da je grad Pirot i prošle godine poslovao na zadovoljtsvo svih gradjana. Pozvao je odbornike da hglasaju za završni račun Budžeta. Odbornici su sa 46 glasova za i tri protiv usvojili Budžet.

Dragan Stanković, načelnik Gradske uprave izvestio je o Odluci o građevinskom zemljištu. S obzirom da je Pirot postao grad zakoni su usklađeni. Odluka uređuje kako se otuđuje građevinsko zemljište, daje u zakup. Ovom odlukom je predviđena i početna cena za prodaju zemljišta pogodbom i službenosti prolaska. Za odluku je glasalo 45 odbornika, protiv nije bilo.

Načelnik gradske uprave je obrazložio i odluku o pribavljanju i raspolaganju nepokretnosti u javnoj svojini. Ovom odlukom se vrši usaglašavanje sa Statutom grada iz prošle godine. Odluka uređuje i način raspolaganja nepokretnostima.

Odbornici su Odluku usvojili sa 45 glasova za, protiv, takođe nije bilo!

Odbornici su razmatrali Odluku o privremenom postavljanju telekomunikacionih kablova na javnoj rasveti. Izvestio je Zoran Krstić načelnik odeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove. U Odluci je predviđen i način korišćenja, naknada za postavljanje kablova. Za korišćenje određuje se 12 evra po stubu. Miloš Colić je pozvao odbornike da glasaju za odluku. Odluka je usvojena sa 45 glasova odbornika.

Sledeća tema o kojoj se razgovaralo uvek je izazivala intresovanje. Radi se o Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata , u trgovini, zanatstvu, objektima igara za zabavu i igara na sreću. Zoran Krstić je naveo da su u zimskom periodu vlasnici tražili da radno vreme radnim danom ne bude kao do sada od 8 do 23.30, već do 1 h. Vikendom je do sada radno vreme bilo od 8 do 1.30 h. Zahtev je da se produži do 2 h. Zoran Krstić je predložio da se zimi radi radnim danom do 24 h , a vikendom do 2 h.

Odluku o izmenama radnog vremena prihvatio je 46 odbornika. Protiv nije bilo.

Posle Odluke iz imovinske oblasti koju je obrazložio Dragan Stanković, načelnik Gradske uprave, koja su odbornici usvojili sa 42 glasa, odbornici su razmatrali Odluku o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća Radio Pirot u likvidaciji! Odbornici su usvojili giodišnji likvidacioni izveštaj sa 39 glasova.

Odbornici su potom razmatrali odluku o utvrđivanju visine naknade za rad u nadzornim odbornima javnih preduzeća i stimulacije direktorima javnih preduzeća. Predlog je da iznosi ostanu na istom nivou. Oko ovo teme došlo je do razmene mišljenja između Dimitrija Vidanovića, Miloša Colića, Zorana Rančića i Bobana Ranđelovića. Odluka je usvojena sa 42 glasa, tri su bila protov.

Na Dnevnom redu bio je Aneks ugovora koji su već usvojili Dimitrovgrad i Babušnica o radu Javnog preduzeća Regionalna deponija. Jedino Aneks nije usvojila Bela Palanka. Odbornici su prihvatili predlog direktora Nebojše Ivanova o usvajanju Aneksa ugovora sa 45 glasova. Ovim Aneksom će biti omogućen nesmetan rad .

Odbornici su sa 45 glasova prihvatili i izmene u Poslovanju Javnog preduzeća Komunalac.

Dr Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja bio je izvestilac o radu i finansijskom izveštaju Doma zdravlja. Rezultati rada u prošloj godini bili su pozitivni. Izveštaj je usvojen sa 42 glasa odbornika.

Sednica je završena odborničkim pitanjima.

Posle sednice predsednik Skupštine grada, Milan Popović, istakao je da je sednica protekla korektno i da se velika većina odbornika usaglasila prilikom glasanja za predloge. S obzirom da je utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odbornima javnih preduzeća i stimulacije direktorima izazvalo najviše polemike Popović je prokomentarisao da ljudi u nadzornim odborima imaju određenu odgovornost, a možda su najneplaćeniji, zbog čega su i članovi Veća predložili da se ova odluka prihvati.

Šef odborničke grupe SNS-a, Mimica Kostić Đorđević, u izjavi za medije rekla je da su odbornici iz njihovih redova podržali sve predloge za koje smatraju da su za dobrobit građana Pirota.

Dimitrije Vidanović iz Pirotske nove snage obrazložio je zbog čega odbornici njihove odborničke grupe nisu dali saglasnost na Odluku o utvrđivanju visine naknade za rad u nadzornim odbornima javnih preduzeća i stimulacije direktorima javnih preduzeća.