U toku preregistracija poljoprivrednih gazdinstava - jedan od uslova za dobijanje subvencija Ministarstva

02. februar 2024. 11:02 Privreda Pirot Plus Online

Preregistracija poljoprivrednih gazdinstava počela je 1. februara u Poljoprivredno savetodavnoj stručnoj službi u Pirotu, gde stručni saradnici pružaju pomoć zainteresovanim poljoprivrednicima koji nisu u mogućnosti da postupak preregistracije obave sami.

Obnova registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkih i pravnih lica upisanih u Registar može se izvršiti u okviru softverskog rešenja eAgrar. Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ovlašćeno lice u poljoprivrednom gazdinstvu preko korisničkog naloga vrši pregled i izmenu upisanih podataka.

Izmene podataka odnose se na svaku promenu ličnih podataka, u biljnoj strukturi i stočnom fondu, kao i upisu ili brisanju parcela na osnovu vlasništva i ugovora o zakupu ili korišćenju. Za sve ove izmene potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Obnova registracije i preregistracije predstavlja uslov za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i subvencije Ministarstva poljoprivrede.

Svako poljoprivredno gazdinstvo mora da uradi obnovu, da bi zadržalo aktivan status. Od 1. februara je moguće i podnošenje zahteva za ostvarivanje osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji, u vrednosti 18.000 dinara po hektaru, rekao je Goran Popović, direktor PSSS Pirot.

Do sada je u Pirptskom okrugu, preko eAgrara registrovano oko 4.500 poljoprivrednih gazdinstava.

Za subvencije po hektaru mogu da konkurišu poljoprivredna gazdinstva koja imaju najmanje pola hektara zemljišta koje se obrađuje, a podsticaji se dodeljuju najviše za 100 hektara.