U okviru projekta "Znanjem do posla" raspisan i javni poziv za obuku za zanimanje Prodavac robe široke potrošnje

15. april 2021. 07:31 Privreda Pirot Plus Online

U okviru projekta "Znanjem do posla" raspisan javni poziv za mlade, za obuku na radnom mestu za zanimanje PRODAVAC ROBE ŠIROKE POTROŠNJE (u saradnji sa kompanijom MARMIL DOO ).

JAVNI  POZIV  za obuku za zanimanje PRODAVAC ROBE ŠIROKE POTROŠNJE

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji Marmil d.o.o desetoro mladih će imati priliku da se upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 320 h (2 meseca) sa zanimanjem PRODAVAC ROBE ŠIROKE POTROŠNJE. Polaznici će direktno u kompaniji, kroz rad, savladati znanja, veštine i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije, polaznici će naučiti sve o pripremi procesa rada u marketu, komunikaciji sa klijentima i kolegama, radu na kasi i neposrednoj prodaji kao i o popisu robe.

Tokom obuke polaznici će dobijati novčanu nadoknadu, a najbolji polaznici priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica od 18 do 30 godina ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekog ranjivoj kategoriji stanovništva (mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih područja koji žive na više od 20 km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili niskokvalifikovani NEET mladi)

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave putem telefona 010/501-820, na mail: jobinfocentarpirot@gmail.com, ili lično u Job info Centru, u Pirotu, u ulici Bogojavljenska br. 3.            

Rok za prijavu: 15 dana od objavljivanja javnog poziva