U narednim danima Komisija donosi odluku o prihvatanju podnetih projekata u okviru LPA za decu

14. april 2015. 09:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Javni konkurs za finansiranje projekata za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu Pirota realizuje se po planu. Sredstva su namenjena svim institucijama, NVO i pojedincima koji rade sa decom i čiji projekti doprinose realizaciji LPA za decu u skladu sa zacrtanim ciljevima, i čijom realizacijom može da se prati napredak LPA za decu preko zacrtanih indikatora u samom dokumentu. Zainteresovani pojedinci, udruženja i institucije mogli su da svoje projekte dostave Komisiji za iplementaciju LPA za decu Pirota do 4.aprila, a odluka će biti doneta u roku od 20 dana od dana zaključenja konkursa, rekao je Boban Nikolić, član Opštinskog veća zadužen za oblast vanprivrede.

- Mi smo imali sastanak Komisije za implementaciju, analizirali smo sve što je pristiglo, evidentirali smo ispravnost prijave i sada je Komisija krenula da čita te projekte i da u narednim danima donesemo zaključke šta će da se prihvati, odnosno, finansira u 2015.godini, kaže Nikolić.

Jedna bitna novina, prema Nikolićevim rečima, jeste da zbog jednog novog načina finansiranja medija nije moguće da mediji učestvuju na ovom konkursu, sve ostalo ostaje nepromenjeno.

- Trudićemo se da obuhvatimo što širi spektar aktivnosti, stručnjaka, pojedinaca, ali i istitucija. Ukupno je pristiglo 43 projekta, istakao je Nikolić.

Prema konkursu, projekat mora biti realizovan do isteka budžetske godine, odnosno do 15. decembra. Ukupan iznos sredstava za realizaciju LPA za decu Pirota iz budžeta opštine Pirot za 2015. godinu iznosi 2,5 miliona dinara.