Muzej Ponišavlja konkurisao sa tri projekta kod Ministarstva kulture

08. februar 2021. 11:22 Kultura Pirot Plus Online

Muzej Ponišavlja je ove godine konkurisao kod Ministarstva kulture i informisanja sa tri projekta ukupne vrednosti oko 2.309.000 dinara. Dva projekta sa kojima je Muzej konkurisao pripadaju oblasti zaštite muzejskog nasleđa a jedan projekat je iz oblasti nematerijalne kultrurne baštine.  

„BELA MAČКA – JEDNA STARA КUĆA U PIROTU“  projekat Mile Panajotović, istoričara višeg kustosa Muzeja Ponišavlja Pirot 

Projekat obuhvata objavljivanje publikacije o istorijatu pirotske kuće iz 1848. godine i porodice koja je živela u njoj kroz razdoblje od jednog veka, a na osnovu pisane građe, koja je pronađena u kući. Poseban značaj predstavljaju dokumenta pisana na staroturskom jeziku, koja bi se prevela za potrebe pisanja teksta publikacije, ali i dokumenta pisana ćirilicom, lokalnom redakcijom crkvenoslovenskog jezika.

Ova kuća, danas poznata pod nazivom „Bela mačka“, sagrađena je u balkansko-orijentalnom stilu i služila je kao porodičan dom Manojla Panajotovića „Bele mačke“, uglednog pirotskog trgovca i mehandžije, ali i kao konak, namenjen bogatim osmanskim velikodostojnicima, koji su bili na proputovanju ili boravili u Pirotu. Кuća „Bela mačka“ predstavlja spomenik kulture od velikog značaja od 29.3.1979. i jedna je od dve takve sačuvane kuće iz 19. veka u Pirotu. U dogledno vreme se planira i revitalizacija ovog spomenika kulture u svrhu formiranja muzeja ćilimarstva, te će štampanje ove publikacije biti itekako značajno u smislu postojanja pisanog izvora –literature o samoj kući, koja će biti dostupna posetiocima budućeg muzeja.Ukupna vrednost ovog projekta je 487.200 din.

SAКRALNA TOPOGRAFIJA GORNJEG I SREDNJEG VISOКA – projekat kustosa etnologa Aleksandra Repedžića

Na teritoriji Ponišavlja izdvaja se nekoliko antropogeografskih celina: Ponišavlje, Gornji iSrednji Visok, Planina Vlasi sa kanjonom reke Jerme. Topografija ovog prostora je bogata iraznovrsna. Sačuvana je u istorijskim izvorima, na prvom mestu topografskim kartama, ali je unajvećem procentu još uvek živo prisutna kod lokalnog stanovništva. Brojne kulture i narodi,koji su duže ili kraće boravili i egzistirali na ovom prostoru, u toponimiji su ostaviliznačajne tragove. Tako, preliminarnim uvidom možemo uočiti predrimski period ipaleobalkanski sloj, Rimljane, Grke, Slovene,Turke, Bugare i Кarakačane.

Cilj projekta je da se na datom prostoru evidentira topografska građa, da se izvrši njihova ubikacija i osnovna transkripcija, da se kod lokalnog stanovništva prikupe legende, verovanjai običaji vezani za određena mesta i toponime, da se izvrši detaljna prospekcij, foto, video,audio i tehničko dokumentovanje samog sakralnog mesta. Da se izvši klasifikacija i sistematizacija prikupljene topografske građe, izdvajanje sakralnih toponima i preliminarno determinisanje određenih sakralnih celina. Ovako sakupljena topografska građa predstavljaće jedinstvenu nematerijalnu kulturnu baštinu Republike Srbije, koja je zbog depopulizacije izložena naglom propadanju.Ukupna vrednost projekta je 3.039.033,00 sredstva koja se potražuju od Ministarstva kulture iinformisanja za finansiranje ili sufinasiranje projekta iznose 991.433,00

MUZEJ ZA SVE – projekat Nenada Jovanovića kustosa, saradnika za odnose s javnošću

Muzej za sve“ pre svega podrazumeva nabavku vitrina za izlaganje muzejskog materijala na otvorenom prostoru. Nabavka opreme za izlaganje predmeta, slika i fotografija na otvorenom,ovaj projekat je važan posebno usled povećanja broja posetilaca u muzeju tokom poslednjih 5 godina i doprineće podizanju kvaliteta kulturnih sadržaja i dostupnosti istog.

Ovim projektom predviđa se nabavka vitrina za izlaganje tankih ekponata, slika, fotografija pa čak i ćilima na otvorenom prostoru. Ove vitrine mogu se koristiti kao samostojeće, za potrebe mobilnih izložbi čime se izložbeni prostor mnogo racionalnije koristi. Posle nabavke opreme Muzej Ponišavlja će organiziovati izložbu pod nazivom „Ćilim za sve“ gde će putem fotografija velikog formata biti predstavljeni najreprezentativniji pirotski ćilimi koji su deo veoma značajne zbirke pirotskih ćilima. Vrednost projekta 830.000 din

*Tekst Muzej Ponišavlja Pirot