Treći kvartal u znaku preventivnih kontrola inspektora. Smanjen broj rada na crno i znatno manje težih povreda na radu

05. oktobar 2017. 11:30 Društvo Pirot Plus Online

Danas su saopšteni rezultati rada republičkih inspektora za Pirotski okrug za treći kvartal ove godine . Načelnica Okruga, Dragana Tončić, saopštila je rezultate kontrola inspekcijskih službi koje se ne oglašavaju u medijima. Prema izveštaju Veterinarske inspekcije, pored ostalog, istakla je, Dragana Tončić, počela je sveobuhvatna akcija vadjenja krvi kod goveda i ovaca radi ispitivanja na leukozu i brucelozu. Počela je i vakcinacija goveda protiv nodularnog dermatita i bolesti plavog jezika kod ovaca i goveda.Pored ostalog kontrolisani su i objekti za proizvodnju i preradu mleka i mesa.

Načelnica Okruga, Dragana Tončić , saopštila je i rezultate rada Turističke inspekcije, Republičke vodne inspekcije i Šumarske inspekcije. Takodje, većih nepravilnosti u ovim oblastima nije bilo.

Inspektori za rad su u potpunosti realizovali plan Inspektorata za rad kao i lični plan, kaže šef Inspekcije rada, Aleksandar Popović. Radilo se udruženim snagama sa pojedinim službama, a akcenat je bio na preventivi.

Šef Sanitarne inspekcije, Leposava Veljković, kaže da su radjene uobičajene kontrole i da nije bilo većih nepravilnosti. Zbog epidemije izazvane salmonelom u Opštoj bolnici u Pirotu kontrolisana je kuhinja .

Tržišna inspekcija nije uočila vanredne pojave svojom kontrolom tako nije bilo potrebe i za preduzimanje posebnih mera, istakao je šef Inspekcije, Slobodan Todorović.