Testovi za malu maturu distribuiraće se elektronski

21. oktobar 2013. 09:05 Društvo Pirot Plus Online

Na sastanku interresorne radne grupe zadužene za organizaciju završnog ispita, na kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, Ministarstva unutrašnjih poslova i spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija koji je održan krajem prošle nedelje, dogovoreno je da se testovi za malu maturu, koju osmaci polažu na kraju škoslke, godine ubuduće distribuiraju elektronskim putem do škola gde će se i štampati. Slavko Ilić, direktor OŠ "Dušan Radović" i predsednik Aktiva direktora osnovnih škola, kaže da će škole poštovati odluke i postupati po uputstvima koja dobiju.

- Mi ćemo poštovati odluku koja bude doneta. Početkom školske godine, Nacinalni prosvetni savet doneo je odluku da se neće menjati program, već će to biti tri planirana testa, to su test iz srpskog jezika, matematike i kombinovani test iz pet predmeta. Komsiija će predložiti najbjolji put i naći način kako da se onemogući “probijanje” testa, verovatno je to upravo ovo elektronsko dostavljanje. Nadam se da su razmotrili sve situacije. Biće teže školama i one će i biti odgovornije. Nacionalni prosvetni savet donosi odluku o tome, Komisija predlaže, ali i roditleji i deca moraju biti upoznati sa svim detaljima. Nama ostaje da dobijemo konačna uputstva oko svih aktivnosti – kaže Ilić.

Probni test male mature učenici osmih razreda polagaće na proleće. Program male mature, podrazumeva da će ove godine na ispitu biti tri testa, iz srpskog, matematike i kombinovani test sa pitanjima iz pet predmeta. Ilić kaže da je već ranije najavljen ovaj predlog programa male mature

- Prirpema se ovaj predlog i deca i roditelji trbeba da znaju i na vreme se pripreme za ovaj test. Broj poena od 100 se ne povećava, tako da će se dosadašnjih 40 koji su se dobijali za srpski i matematiku, podeliti na tri testa. Kakva će podela biti sigurno će o tome konačnu reč dati ministar prosvete – kaže Ilić.