Svetski dan borbe protiv side - U cilju prevencije i pravovremenog lečenja testiranje najznačajnije

01. decembar 2020. 03:33 Društvo Pirot Plus Online

Danas je svetski dan borbe protiv side i predstavlja jedinstvenu priliku da predstavnici vlada, državnih institucija i javnozdravstvenih ustanova u saradnji sa ostalim partnerima informišu javnost o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da podstaknu celokupnu društvenu zajednicu da svima obezbedi nediskriminatoran i neosuđujući pristup adekvatnim uslugama iz domena prevencije HIV infekcije, kao i pristup lečenju, zaštiti i podršci za osobe inficirane HIV-om.

Ovo je, takođe, značajna prilika da se istakne značaj testiranja na HIV i povećanje broja osoba sa nekim rizikom dijagnostikovanih u ranom stadijumu HIV infekcije kao ključne preventivne aktivnosti uz podizanje znanja građanstva u cilju smanjenja još uvek prisutne neosnovane stigma i diskriminacije prema osobama inficiranih HIV-om.

Prema podacima od prošle godine HIV i dalje predstavlja važan javno zdravstveni izazov u svetu, pri čemu se procenjuje da je od početka epidemije 75 miliona ljudi inficirano HIV-om, dok je 32 miliona ljudi umrlo od AIDS-a u svetu. Prema procenama UNAIDS-a u svetu krajem 2018. godine skoro 38 miliona osoba je živelo sa HIV-om (20,6 miliona u regionu istočne i južne Afrike). Procene ukazuju da je 2018. godine broj osoba novoinficiranih HIV-om smanjen za 40% u odnosu na 1997. godinu, dok je umiranje od AIDS-a smanjeno za 55% u odnosu na 2004. godinu.

 Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” od početka epidemije, 1985. godine, pa zaključno sa 20. novembrom 2019. godine, u Republici Srbiji je registrovano 4.027 osoba inficiranih HIV-om, od kojih su 2.022 osobe obolele od AIDS-a, dok je 1.150 osoba umrlo od AIDS-a, a još 121 osoba inficirana HIV-om je umrla od bolesti ili stanja koja nisu povezana sa HIV infekcijom.

 U periodu januar – 20. novembar 2019. godine novodijagnostikovano je 175 osoba inficiranih HIV-om, što je 35% više nego u istom periodu prošle godine (130 osoba).Ø

U istom periodu kod 55 osobe je novodijagnostikovan AIDS (sida), dok je 16 osoba umrlo od AIDS-a.

Znajući da HIV infekcija može dugi niz godina proticati bez ikakvih znakova i simptoma, jedini način da se otkrije HIV infekcija je da se osoba koja je imala neki rizik testira na HIV.

Saopštenje Zavoda za javno zdravlje Pirot povodom Svetskog dana borbe protiv side:

1.DECEMBAR SVETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS - “Globalna solidarnost - zajednička odgovornost“

Svake godine 1. decembra, obeležava se Svetski dan borbe protiv AIDS-a. Ljudi širom sveta se ujedinjuju kako bi pokazali podršku osobama koje žive sa HIV-om i setili se onih koji su život izgubili od AIDS-a. Zdravlje je ljudsko pravo i mora biti glavni prioritet da bi se postigla univerzalna zdravstvena pokrivenost. Iz tog razloga svet mora da stoji solidarno da bi prevazišao
Covid-19 i okončao HIV. COVID-19 je pokazao da tokom pandemije niko nije siguran dok svi nisu sigurni. Ostavljanje ljudi iza nas nije opcija ako želimo da uspemo.

Eliminisanje stigme i diskriminacije, stavljanje ljudi u središte i zasnivanje naših odgovora na ljudskim pravima i rodno odgovornim pristupima ključni su za okončanje sukobljenih pandemija HIV-a i COVID-19. Ova zdravstvena kriza, kao i mnoge druge, najviše pogađa najsiromašnije i najugroženije.

Kriza COVID-19 pogoršala je izazove sa kojima se suočavaju ljudi koji žive sa HIV-om, i proširila socijalne i ekonomske nejednakosti koje povećavaju ranjivost marginalizovanih grupa na HIV. Međutim, ova kriza je takođe znak za uzbunu, prilika da se stvari rade drugačije – bolje i zajedničkim snagama. U mnogim aspektima poraz AIDS- a kao pretnje javnom zdravlju zavisi od
toga kako će svet odgovoriti na COVID-19. Vođstvo i angažovanje zajednica, koji su ključni za uspeh odgovora na AIDS, takođe su ključni u odgovoru na COVID-19. Videli smo bezbroj primera kako su aktivizam i solidarnost zajednice još jednom bili najvažniji u pružanju informacija, usluga, socijalne zaštite i nade ljudima pogođenim HIV-om. Međutim, takva solidarnost ne može biti
isključiva odgovornost zajednica. Vlade, donatori, verske vođe, civilno društvo i svako od nas treba da doprinese da svet postane zdraviji.

Obeležavanjem 1. decembra 2020. godine pozivaju se zemlje da pojačaju svoje napore u cilju stvaranja zdravijeg društva. Ovog 1. decembra zatražimo globalnu solidarnost i zajedničku odgovornost.

Činjenice i brojke:
· 38 miliona ljudi širom sveta živi sa HIV-om.
· 25,4 miliona ljudi pristupilo je antiretrovirusnoj terapiji.
· 1,7 miliona ljudi je novozaraženih HIV-om.
· u proteklih godinu dana 690.000 ljudi umrlo je od bolesti povezanih sa AIDS-om.