Suzana Đorđević, direktorka NSZ filijala Pirot: Mere aktivne politike zapošljavanja daju rezultate. Prošle godine, za neki od programa, javilo se 450 lica

22. januar 2024. 12:00 Privreda Pirot Plus Online

Adekvatna promocija aktivnih mera zapošljavanja i povećana zainteresovanost poslodavaca i tražilaca zaposlenja, daju rezultate. U prethodne tri godine, od 2020. do 2023, broj nazaposlenih na evidenciji u našem Okrugu,smanjen za 850 lica.

Na javne pozive programa aktivne politike zapošljavanja, preko pirotske filjale, u protekloj godini javilo se 450 lica.

Suzana Đorđević, direktorka pirotske Filijale NSZ ističe da su pored ovih finansijskih mera, veoma značajne i druge mere koje takođe podstiču zapošljavanje, ali nisu finansijske prirode. Tu se pre svega misli na razne radionice, savetovanja, treninge...

Za program „Moja prva plata“ 214 poslodavaca sa područja koje obuhvata Filijala Pirot  dobilo je odobrenje, na osnovu predviđenih uslova

Iz NSZ pozivaju nazaposlena lica i poslodavce da se uključe u mere zapošljavanja. Novi programi, prema očekivanju, biće objavljeni u prvom kvartalu godine.