Raspisan Javni poziv poslovnim bankama za finansiranje kamata na kredite - još jedna mera u cilju poboljšanja privrednog ambijenta

21. januar 2022. 10:11 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Pre par dana objavljen je Javni poziv poslovnim bankama za subvenciju kamata na kredite za šta je lokalna samouprava izdvojila dva miliona dinara.

Finansiranje kamate na kredite poslovnih banaka odobrava se preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima registrovanim na teritoriji grada Pirota. 

Grad će subvencionisati kamate isključivo na dinarske kredite privredi, koji su namenski, bez grejs perioda i sa rokom dospeća do tri godine. 

Na Javni poziv mogu se javiti sve poslovne banke čije filijale, odnosno organizacione jedinice imaju sedište na teritoriji grada Pirota. 

Za pomoć neće moći da apliciraju poslodavci čija je pretežna delatnost registrovana u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i trgovine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj ili na sajtu grada Pirota 

Javni poziv ankama za dostavu ponuda trajaće do 4. februara 2022. godine

*I.S.