Stručnjaci Zavoda završili projekat revitalizacije kompleksa Bela mačka. Sutra prezentacija u Gradskoj upravi

06. jul 2022. 11:46 Gradska hronika Pirot Plus Online

O komplesu Bela mačka govorimo već dugo. Nekoliko godina unazad pratimo šta se sa ovim kulturnim dobrom dešavalo. Od potpunog urušavanja, do današnje informacije koju smo dobili od novog direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, Dušana Andrejevića.

STARINE! Sačuvati Belu Mačku i tragove koji svedoče o bogatoj istoriji našeg grada i ljudi koji su je stvarali!

Prema njegovim rečima stručnjaci Zavoda ovih dana završili su veliki posao - Projekat revitalizacije celog komplesa.

Projekat je gotov i predviđa fazno uređenje komplesa koji se sastoji iz pet namenskih celina. U zgradama, odnosno objektima predviđeno je da se napravi muzejski prostor, galerija, radionica, kao i pomoćne prostorije. Celina će oslikavati gradsku stukturu Pirota 18. i 19. veka, rekao je Andrejević.

Andrejević je istakao da će u četvrtak, 7. jula, predstavnici Zavoda sa glavnim projektantom Nebojšom Basancem prezentovati projekat revitalizacije u Gradskoj upravi Pirot. 

Evo kako danas izgleda Bela mačka

Objekat Bela mačka podignut je još 1859. godine, na šta ukazuje na kvadratnoj opeci urezana godina u podu jedne od prostorija. Кazivanje o njenom nastanku 1848. moglo bi da se odnosi na jednu od druge dve zgrade u dvorištu. Građena u vreme osmanske vlasti, za jednog bogatog srpskog trgovca. Postoji priča da se njen nastanak vezuje za boravak turskih begova, na njihovom proputovanju kroz Pirot, što se može uzeti kao dokaz njenog reprezentativnog karaktera.