Strategija za mlade: Kako do željenog cilja

15. avgust 2017. 13:20 Društvo Pirot Plus Online

Izreka kaže da ni jedan vetar ne pogoduje brodu bez cilja. Možda i time poučeni u Kancelariji za mlade nastavljaju započete aktivnosti od pre nekoliko godina da se održi kontinuitet brige o mladima i njihovim potrebama. Tim povodom, ovih dana, počele su aktivnosti na izradi Lokalnog akcionog plana za mlade, ili Strategije, kao važnog dokumenta koji bi bio osnov za realizaciju brojnih ideja i planova, kaže pored ostalog ,Miloš Colić, koordinator Kancelarije za mlade.