Stečaj u AHA Muri Prvi maj Pirot

26. jun 2015. 10:30 Privreda Pirot Plus Online

Sudija Privrednog suda u Nišu na današnjem ročištu u prisustvu predstečajnog upravnika, Gorana Paunovuića, i zakonitog zastupnika Kompanije AHA Mura Prvi maj Pirot, Maše Flegar, doneo je odluku o stupanju na snagu stečajnog postupka u ovom preduzeću. Odluka je doneta na osnovu eleborata koji je podneo predstečajni upravnik i saglasnosti zastupnika Preduzeća. Sudija Prvivrednog suda u Nišu je za stečajnog upravnika imenovao Miroljuba Dimitrijevića iz Niša, izjavio je za Plus Radio i Portal Plusonline, direktor pravne službe AHA Mure, Ljubomir Sotirov.

Fono izjava u celosti gospodina Sotirova