Sredstva u oblasti sporta i javnog informisanja na prošlogodišnjem nivou VIDEO

22. januar 2014. 14:14 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na današnjoj sednici Opštinskog veća, između ostalog, data je saglasnost na Odluka o raspodeli sredstava u oblasti sporta i javnog informisanja za 2014. godinu. Vladan Vasić, predsednik Opštine, kaže da se svake godine, posle usvajanja Budžeta, donose odluke o finanasiranju oblasti u nadležnosti Opštinskog veća. Zbog smanjenja opštinskog Budžeta sredstva za finansiranje sporta i medija ostala su na prošlogodišnjem niovu, dodaje Vasić.

Većnici su dali i saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Regionalne Deponije za umanjenje obaveza po osnovu deponovanja smeća u prošloj godini.