Sportski centar, primer dobre prakse. Projekti od značaja za mlade. Nenad Djordjević: Pirotsko znanje i evropske pare!

04. maj 2016. 12:31 IPA fondovi, pirotski korak ka Evropi Pirot Plus Online

Skupština opštine Pirot, Konkurs za medije, projektno finansiranje:

Ani press doo Pirot, Portal Plus online

5. Sportski centar , primer dobre prakse . Projekti od značaja za mlade. Nenad Djordjević : Pirotsko znanje i evropske pare!

IPA konkurs u okviru prekograničpne saradnje omogučćava ne samo opštinama već i drugim institucijama, školama, domovima kulture, konkretno , Sportskom centru da priporeme projekte i apliciraju za sredstva.

Sportski centar Pirot je u dosadašnjem periodu prednjačio u tome i do sada ostvario iziuzetne rezultate. Reralizovana su tri projekta koja su od izuzetnog znalčaja za mlade. Adaptiran je Stadion omladine, izgradnjemn min i pič teren u naselju Prčevac i Klizalište, koje se u sezoni postavlja na Stadionu omladine. Do sada je Sportski centar ovakvo klizalište izimao pod zakup i vraćao vlasniku.

..........................................................................................................

Nenad Djordjević, direktor Sportskog centra ima svoj tim ljudi, ali je i zahvalan Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj koja je učestvovala u realizaciji projekata. Djordjević je podsetio šta je jednom prilikom rekao Vanja Udovičić, ministar sporta, ističući Pirot kao primer dobre prakse. Djordjević je istakao da rad na projektima zahteva mnogo detalja i da je to izuzetno zahtevan posao.

Prilikom nedavnog boravka, Zlati Živkov, gradonačelnik Montane, rekao je da je ovaj grad na najbolji način saradjivao s Pirotom i da su projekti koje su realizovali sa Opštinom Pirot i institucijama u gradu, uvek bili dobro pripremoljeni. Pirot je u tom smislu najbiolji od svih gradova sa kojima su saradjivali, rekao je Živkov. Djordjević kaže da je i to dokaz dobre pripremljenosti za realizaciju projekata. Postoji interesovanje i drugih gradova za način kako Pirot realizuje projekte.

Opisujući kako je radjen prvi projekat, adaptacija Stadiona omladine, Djordjević je rekao da je ideja potekla od Karija Pešića i Vladana Vasića, da se u centru grada napravi sportski objekat za male sportove sa svim potrebnim uslovima koji jednog dana mogu da omoguće i organizaciju kampova, ali i da okupljaju mlade da se rekreairaju. Na Stadionu omladine se svakodnevno čeka da bi se koristio neki od terena. Ovaj projekat radjen je sa Opštinom Pravec .

Drugi projekat koji je Sportski centar , inače realizovao, sa gradom Montana je klizalište. Djordjević kaže da su ranijih godina uzimali u zakup klizališta iz drugih gradova, a da je ovaj Projekat omogućio da u zimskim mesecima i po hiljadu dece dnevno dolazi na klizalište.

Projekat izgradnje Mini pič terena, savremenog objekta sa svim pratećim uslovima, realizovan je sa Opštinom Montana. Ovo je u sklopu ideje lokalne samouprave da svako naselje dobije sportske terene.Djordjević ističe da meštani Prčevca izuzetno dobro čuvaju ovaj teren.

I na kraju predstavljanja aktivnosti Sportskog centra, kada su u pitanju IPA projekti, pitali smo i o aplikacijama za Konkurs koji je nedavno raspisan. Djordjević kaže da se radi , takodje, o značajnim objektima, koji će unaprediti sport u gradu .

Očekuje se da rezultati Konkursa budu objavljeni najkasnije do avgusta. Najavljeno je potom i raspisivanje novog IPA Konkursa prekogranične saradnje.