Škola Mladost i Osmi septembar dobili opremu, Ekonomskoj školi dat na upotrebu guseničar za decu sa smetnjama u razvoju!

20. januar 2017. 12:00 Društvo Pirot Plus Online

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i Odeljenje dečije zaštite realizovale su Projekat na konkursu UNICEF-a, namenjen deci sa smetnjama u razvoju. Projekat nosi naziv “Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – važan korak u inkluziji dece“. Ovaj Projekat realizovao je Grad Pirot sa Centrom za socijalnu politiku i UNICEF-om. Projekat je vrednosti oko 900.000 dinara, realizaciju je finansirao UNICEF, a grad je imao učešće 10%.

Odlukom Interresorne komisije OŠ “8. septembar” dobija podesivi sto, ŠOSO “Mladost” takođe određene elemente kao deo asistivne tehnologije, a Ekonomska škola guseničar koji će omogućiti učenicima kojima je onemogućeno ili otežano kretanje da prisustvuju nastavi i na spratu u kabinetima koji su sprecijalizovani za određene predmete.

Nadica Adamović, načelnica Odeljenja dečije zaštite rekla je za Naxi Plus radio i Portal Plus online da je Škola Mladost već dobila asistivnu tehnologiju za decu sa smetnjama u razvoju. Školi “8. septembar” daje se na upotrebu podesivi sto za rad sa decom sa razvojnim smetnjama, a Ekonomskoj školi je danas Odeljenje dečije zaštite dalo za decu sa smetnjama u razvoju guseničar koji je takodje deo asistivne tehnologije.

Jelena Jocić, predsednik Interresorne komisije, predstavila je rad i značaj funkcionisanja interresorne komisije u našem gradu. Povodom ovog Projekta Jocićeva je istakla da su ove godine aplicirali i dobili asistivnu tehnologiju za decu sa smetnjama u razvoju, i to za decu sa smetnjama iz sprektra autizma, za slabovidu decu, sa telesnim invaliditetom i sa motoričkim smetnjama.

Direktor Ekonomske škole, Marjan Ćirić, kaže da svake godine imaju po dva učenika sa otežanim kretanjem što je slučaj i ove godine. Zaposleni u Školi se trude da obezbede povoljne uslove za rad svih učenika, čak postoji i poseban ulaz za decu sa otežanim kretanjem, a u planu je još nekoliko projekata. Ćirić ističe da će ovaj guseničar svakako biti od koristi deci sa otežanim kretanjem kako bi mogla da prisustvuju nastavi i u specijalizovanim kabinetima na spratu.