Rebalans "prošao" Opstinsko veće VIDEO

28. april 2014. 15:06 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Predlozi završnog računa i rebalansa na dnevnom redu sednice Opštinskog veća

Razmatranje Odluke o Završnom računu budžeta za prošlu godinu i rebalans budžeta za 2014. bile su jedne od najvažnijih tema današnje sedice Opštinskog veća . Članovi veća su prihvatili izveštaj da je završni račun ,prema oceni ovlašćenog revizora objektivno I istinito prikazan.Jedine primedbe odnosile su se na popis opštinske imovione, a da se novac trošio u skladu sa usvojenim odlukama. Predsednik Opštine, Vladan Vasic, kaže da se prilikom usvajanja budžeta za ovu godinu računalo na višak sredstava, ukupno oko 170 miliona dinara, kako namenskih tako I onih koja će posebno biti raspodeljena.

Članovi Veća su bili jednoglasni u davanju sagalasnosti da deo suficita bude rasporedjen za potrebe Komunalca, Toplane I Fonda za poljoprivredu. Ali, u oblasti socijalnih davanja, mada će politika podsticaja nataliteta biti nastavljena ipak će sredstva za te potrebe biti nešto umanjena.