RRA JUG: Javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2021.

20. decembar 2021. 11:09 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Obaveštavam Vas da je Razvojna agencija Srbije objavila je Javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2021. godini sa ciljem podrške unapređenju izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, povećanja prihoda od izvoza odabranih sektora, uravnoteženja platnog bilansa i unapređenja ugleda Republike Srbije u međunarodnoj poslovnoj zajednici, kao i povećanja plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima.

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji pripada sektoru prehrambene industrije i sektoru drvne industrije – proizvodnje nameštaja i koji kumulativno ispunjava opšte i posebne uslove.

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 185.000.000,00 RSD. Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova projektnih aktivnosti bez PDV.

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

  1. Konsultantsku podršku za razvojnu strategiju pozicioniranja na ciljano tržište
  2. Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga
  3. Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima
  4. Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom
  5. Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti
  6. Unapređenje proizvodnih sposobnosti

Rok za podnošenje prijava je 17. mart 2022. godine.

Zainteresovani za prijavu mogu se javiti u Kancelariju Regionalne razvojne agencije Jug na Omladinskom stadionu u Pirotu.