Roman "Drevni artefakti“ Mirjane Marković VIDEO

06. novembar 2014. 07:00 Kultura Pirot Plus Online

U četvrtak, 5.novembra, u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača održana je promocija romana „Drevni artefakti“ autorke Mirjane Marković, koja je profesor Visoke škole u Pirotu.

Autorka romana kaže da roman obuhvata period od 2 milenijuma, gde Isus Hrist deli artefakte svojim odabranim apostolima i šalje ih na 4 strane sveta. Na čitaocu je da razotkrije misteriju koju krije roman „Drevni artefakti“.

Promociju je otvorila direktorka Visoke škole Danijela Vidanović, a promociji su prisustvovali, pored ostalih i kolege profesori sa Visoke škole i studenti.