Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2024. godinu do 14. februara

12. februar 2024. 10:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2024. godinu u Srbiji je 14. februar, a iznos poreske obaveze koju treba izmiriti za prvi kvartal ove godine isti je kao i za poslednji kvartal prošle godine.

Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave koje poreska rešenja za tekuću godinu počnu da uručuju od maja.

Porez na imovinu se plaća u četiri rate - prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu.