Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu do 15. maja

07. maj 2024. 10:21 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu za 2024. godinu u Srbiji je 15. maj. Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave koje poreska rešenja za tekuću godinu počnu da uručuju od maja.

Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta, a poslednja do 14. novembra.

Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica.