Rodoljub Ćirić: Mnogo je dilema , UPPR je mogao biti bolji!!!

17. mart 2015. 17:26 Privreda Pirot Plus Online

Rodoljub Ćirić, predsednik Okružnog Saveza samostalnih sindikata opštine Pirot u izjavi za Portal Plus online i Plus radio kaže da je po njegovom mišljenju UPPR za fabriku AHA Mura Prvi maj uradjen na brzinu i da radnici nisu dobro upoznati sa odredbama samog Plana, s obzirom da svakodnevno dolaze u prostorije Sindikata i traže objašnjnja u vezi sa UPPR-om.

- Radnici jesu potpisali i dali saglasnost na UPPR, ali samim tim su, s obzirom na nedovoljno informacija, ujedno dali saglasnost na otkaz ugovora o radu bez preciznih i detaljnih informacija o njihovim pravima u daljem postupku. Da li imaju pravo na otpremninu i da li u skladu sa Zakonom imaju pravo na novčanu naknadu preko Nacionalne službe za zapošljavanje, još uvek nije precizno definisano. U UPPR-u stoji odredba koja predvidja eventualnu isplatu otpremnine, što može ali i ne mora da bude, kaže Ćirić

Cilj svih u Sindikatu je da što veći broj radnika radi, kaže Ćirić i napominje da je apsolutna neistina da on “huška” radnike kako se UPPR ne bi usvojio.

- Pisane izjave radnika shodno Pravilniku o sprovodjenju plana reorganizacije mogu da se povuku tri dana pred održavanja ročišta ili na samom ročištu. Radnici su počeli da dolaze u Sindikat kada su izgubili veru da proces proizvodnje može biti pokrenut. Još jedna činjenica je da su reprezentativni sindikati , koji su učestvovali u celom procesu, morali da kažu radnicima da od države ne očekuju nikakvu pomoć, ni subvencije, posebno što se radi o privatnom preduzeću, a sve to je Ministarsvo privrede potvrdilo u poslednjem dopisu.

Prema Ćirićevim rečima, kada su u pitanju prava radnika bolja varijanta je da se uvede postupak stečaja, nego da se usvoji UPPR, koji u sadašnjem obliku ne garantuje radnicima nikakva prava.