Rešavanje statusa radnika Prvog maja prioritet za sindikat i rukovodstvo

12. septembar 2012. 13:23 Privreda Pirot Plus Online

Posle potpisivanja sporazuma o preuzimanju jednog dela IO “Prvi maj”, novi vlasnik “AH Grupa”, je u obavezi da do kraja septembra uposli 600, a do kraja godine ukupno 1.100 radnika. Predstavnici reprezentativnih sindikata IO "Prvi maj", I pre kupovine insistirali su na rešavanju pitanja statusa svih radnika u preduzeću, kaže Rodoljub Ćirić, predsednik Okružnog veća Samostalnog sindikata.

- Svi radnici koji ne budu upošljenji dobijaće odredjenu naknadu. U toku su intenzivne aktivnosti, pre svega reprezentativnih sindikata Prvog maja da se uspešno reši status svakog radnika u skladu sa zakonskim propisima. Mora se voditi računa I o neproizvodnom delu kolektiva, kaže Ćirić.

Prema Ćirićevim rečima, Sindikat će, kada je u pitanju socijalni program tražiti iste uslove koji su ponudjeni radnicima Niteksa iz Niša

- Prvi maj kao renomirana firma to zaslužuje. Sindikat u saradnji sa rukovodstvom fabrike, koje će imati značajnu ulogu jer treba da bude garant sprovodjenja potpisanog uguovora, mora da obezbedi svakom radniku da dobije ono što mu po zakonu I pripada, napominje Ćirić

Ugovorom je predvidjeno obaveza da "AH grupa" uposli 1.328 radnika u periodu od tri godine. "Prvi maj" trenutno ima 1.500 radnika.