Regionalna deponija spremna čeka prve količine otpada

18. septembar 2012. 12:16 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Regionalna sanitarna deponija je fazni projekat čija je realizacija započela pre par godina, finansiran sredstvima Evropske unije u iznosu od oko 5 miliona evra. Trenutno je deponija osposobljena za obavljanje samo prve od predvidjene tri faze, odnosno samo za deponovanje otpada. Zoran Stanković, direktor Deponije u izjavi za Plus radio kaže da se u daljem razvoju deponije očekuje da deponija bude osposobljena i za upravljanje i preradu komunalnog otpada. Sa početkom rada Regionalne deponije doćiće i do neminovnog povećanja cene ove komunalne usluge, kaže Stanković.

- Povećanje je neminovno, radi ekonomske održivosti deponije, ali ono neće biti drastično i neće bitno uticati na budžet gradjana. Povećanje bi bilo mnogo veće da je deponija gradjena sopstvenim sredstvima opština, ili sredstvima iz kredita. Sa druge strane što se više bude investiralo u deponiju, odnosno što brže deponija bude prešla u drugu fazu, ti nameti biće sve manji i manji, napominje Stanković.

Deponija je projektovana da radi u narednih 25 godina i na njoj će biti deponovano ukupno oko 1.250.000 kubnih metara otpada u sve tri faze. Do sada je napravljeno mesa za deponovanja oko 420.000 kubnih metara otpada. Taj vek deponije, kao i količina otpada povećavaće se sa realizacijom narednih faza s ozbirom da će se u nekoj od njih započeti sa preradom prikupljenog otpada.

- Taj vek trajanja deponije projektovan je za slučaj da se na deponiju samo odlaže otpad, koji se neće preradjivati. Sa razvojem modernih tehnologija I savremenih mašina, na deponiji će biti odlagana izuzetno mala količina otpada, odnosno samo onaj otpad koji neće moći da se preradjuje, što će bitno uticati na produženje životnog veka ovog objekta. Na mesečnom nivou predvidjeno je da se na deponiju doveze oko 26.000 kubnih metara otpada sa područja svih opština okruga, kaže Stanković.

Kada je reč o ostale tri opštine okruga, koje će učestvovati u radu Regionalne deponije, one će prema Stankovićevim rečima morati da se ponašaju u skladu sa potpisanim medjuopštinskim sporazumom. Tu se podrazumeva da se celokupni otpad sa njihovih teritorija doprema na deponiju. To naravno važi I za opštinu Pirot, kaže Stanković, I napominje da je tu izuzet opasni I gradjevinski otpad.

Upravni odbor deponije, usvojilo je sistematizaciju radnih mesta kojom se, u prvoj fazi rada, predvidja upošljavanje najviše 15 radnika.