Raspisan javni poziv za prodaju dela imovine IO "Prvi maj"

23. jul 2012. 13:13 Privreda Pirot Plus Online

Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu dela nepokretne I pokretne imovine IO "Prvi maj". Predmet prodaje čini deo nepokretne i pokretne imovine Društva u okviru Pogona konfekcije i druga nepokretna i pokretna imovina u krugu fabrike.

Za Predmet prodaje na javnom nadmetanju utvrđena je početna cena u iznosu od 4.113.453 evra u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Depozit za učešće na Javnom nadmetanju iznosi 42.000 evra. Rok za podnošenje prijave za učešće na javnom nadmetanju ističe 2. avgusta u 16:30 časova. Javno nadmetanje biće održano 7. avgusta u prostorijama Agencije za privatizaciju.

Komentarišući objavljivanje javnog poziva za prodaju dela imovine Prvog maja, Vladan Vasić, predsednik opštine kaže da se postupak prodaje priprema već duže vreme. Postupak vodi Agencija za privatizacuju, ali o svim detaljima upoznato je I rukovodstvo fabrike