Radovi na toplovodu biće nastavljeni na proleće

09. januar 2014. 08:18 Gradska hronika Pirot Plus Online

Radovi na trasi toplovoda od Energane Senjak do kotlarnice Centrala konzervirani su tokom zimskog perioda, i biće nastavljeni na proleće, kaže direktor JKP Toplana, Radovan Nikolić. Dužina toplovoda je 1.500 metar, završetkom radova kotlarnica Centrala biće ugašena, čime će biti postignuta bolja energetska iskorišćenost.

-Proces varenja cevi na toplovodu i zemljani radovi nisu mogući u ovom periodu, tako da su radovi obustavljeni do proleća. Firma Štrabag, koja je izvođač radova, nastaviće radove negde u aprilu ili martu. Reč je o radovima u Tigrovom naselju, koju podrazumeva toplovod od energane Senjak do ovog dela grada, koji će uz ugradnju nove opreme biti povezan na energanu, čime će se ugasiti kotlarnica Centrala. Na proleće će početi radovi i na drugoj deonici, a toje deo od Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača do kotlarnica Sud i Bujica, tako da će se i one vremenom ugasiti i svi korisnici preći na energanu Senjak. To će ujedo omogućiti da korisnici koji se greju putem ovih kotlarnica dobiju priliku za mogućnost obračuna i naplate po tarifnom sistemu, pošto će biti postavljene nove automatizovane podstanice. Ovo je način da korisnici utiču na visinu svojih računa za utrošenu toplotnu energiju- kaže Nikolić.

Gradska toplana počela je ove grejne sezone sa primenom tarifnog sistema obračuna u 34 podstanice.