Radovi na klizištu Sarlah na ulazu u Pirot, Nišava i most na alternativnom putu, usporavaju radove na Koridoru

11. septembar 2018. 12:30 Gradska hronika Pirot Plus Online

Radnici grčke firme Aktor rade "pirotski deo Koridora" i uz mnogo napora rešavaju problem posle klizišta koje se pojavilo na Sarlahu. S obzirom na probleme koji su se dogodili u Grdeličkoj klisuri, čini se da se ovde radi veoma obazrivo da se ne bi dogodilo nešto nepredviđeno. Ovi radovi na desnoj strani Koridora, na ulazu u tunel Sarlah, usporili su ostale radove. Velike mašine rade na postavljanju šipova, dubokih 30 metara. Kada se završi "prva linija" planirano je da se u brdu postavi još jedan niz betonskih "osigurača"!

Preostala dva kilometra biće u javnom saobraćaju nakon završetka opremanja tunela "Sarlah" elektromašinskom opremom i završetka dodatnog osiguranja pomenutih kosina na Sarlahu.

Pored sanacija klizišta, koje će očigledno potrajati, radi se i na uređenju korita Nišave kod mosta na alternativnom putu. Od poslednje reportaže koju smo ovde radili pre desetak dana, radovi na uređenju korita Nišave su napredovali. Radnici kažu da im problem pravi česta promena nivoa vode u Nišavi. Gradi se nova kamena ograda koja će promeniti tok reke.

Čini se da je najsporije rađeno na alternativnom putu. Bilo je čestih zastoja u radu. Kolovoz je asfaltiran, dva sloja su postavljena, čeka se treći. Dva sloja asfalta postavljena su na delovima puta koji spajaju most sa obe strane. Ovih dana završena je i unutrašnja ograda na mostu. Čeka se spoljna koja će ograditi porostor za pešake. Na kolovozu mosta postavljen je gumeni sloj, kao osnova za asfaltiranje koje je počelo danas.

Paralelno s postavljanjem trećeg sloja asfalta, nastaviće se radovi na uređenju kosina na kolovozu, prostora ispod mosta i uklanjanje većih količina zemlje u Nišavi i na obalama.

Tokom 2018. godine preostalo je da se završi deonica Bancarevo – Crvena Reka dužine 12,3 km sa kojom će se ujedno i pustiti završena deonica Prosek – Bancarevo dužine 9,4 km i opremanje tri tunela – Bancarevo, Sopot i Sarlah.