Raditi na podizanju svesti gradjana

23. avgust 2012. 09:33 Društvo Pirot Plus Online

Učestalost šumskih požara poslednjih godina i velike štete koje tom prilikom nastaju najozbiljnije opominju da se u cilju sprečavanja ovakvih pojava moraju preduzimati efikasnije mere,smatra inženjer šumarstva u Šumskom gazdinstvu Pirot,Mitko Panić.On kaže da šumarske službe sa svoje strane pokušavaju da edukacijom stanovništva i stalnim boravkom na terenu deluju preventivno ali da i kaznena politika mora biti rigoroznija kako bi se na više načina uticalo na podizanje svesti gradjana o značaju prirodnog bogatstva, imajući u vidu da su neželjene pojave često uzrok ljudskog nemar .

„U kriznim periodima,mi ih tako zovemo,ima ih jedan ili dva tokom godine,ostali smo dosledni pojačanom boravku na terenu i svakodnevnoj pripravnosti,bez obzira na praznike i privatne obaveze.U takvim prilikama obaveze su jasno definisane i svako zna svoj zadatak.Mere koje preduzimamo u cilju sprečavanja požara nisu samo naša obaveza ,već je to i tradicija“-izjavio je,pored ostalog, za Plus radio Mitko Panić.