Prvo jesenje zasedanje gradske Skupštine u petak 28. septembra

25. septembar 2018. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Prvo jesenje zasedanje Skuštine grada zakazano je za petak, 28. septembar. O temama koje su predvidjene dnevnim redom Sednice razgovarali smo sa predsednikom Skupštine grada, Milanom Popovićem.

Jedna od tema je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Pirota u prvih šest meseci godine. Na dnevnom redu naći će se razmatranje: Izveštaja o radu PU “Čika Jova Zmaj” za 20117/2018. godinu i Plana rada Ustanove, Odluke o regresiranju troškova boravka i učešća korisnika u mesečnoj ekonomskoj ceni po detetu u PU “Čika Jova Zmaj”,

Popović je komentarisao i predlog Plana generalne regulacije “Pirot-sever”, odluku iz imovinsko-pravne oblasti, Odluku o davanju saglasnosti o otpisu potraživanja po osnovu javnih prihoda prema Društvu za održavanje zgrada d.o.o. Beograd.

Pred odbornicima Skupštine će biti i razmatranje odluka o davanju saglasnosti za otkup akcija emitenta Slobodne zone Pirot a.d., o izmeni osnivačkog akta JKP “Gradska toplana”, razmatranje izmene Statuta Doma zdravlja Pirot i Odluke o obrazovanju Lokalnog koordinacionog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

Sednica počinje u 10 časova.