Prvi zadaci nove vlasti

26. april 2013. 10:40 Dimitrovgrad Pirot Plus Online


Na sednici lokalnog parlamenta u opštini Dimitrovgrad sredinom nedelje izabrano je novo rukovodstvo. Za predsednika Skupštine Opštine izabran je Dragan Mančev. Na istoj sednici izabran je predsednik Opštine Nebojša Ivanov, njegov zamenik Zoran Petrov i petočlano opštinsko veće. Novoizabrani presednik opštine Dimitrovgrad, Nebojša Ivanov, u izjavi za Portal Plusonline, kaže da je jedan od osnovnih zadataka nove vlasti permanentan rad na ekonomskom razvoju opštine.


-Prvi moji zadaci su da se upoznam sa celokupnom situacijom koju nasleđujem kao predsednik opštine. Potrebno je da se napravi presek stanja i dugovanja svih obaveza koja ima opština, činjenica je da opština Dimitrovgrad ima značajna dugovanja iz opšitnskog budžeta prema korisnicima. Zatim da se upoznam sa detaljima oko realizovanih i započetih projekata. I treće da uđem odmah u obeveze koje zahtevaju hitno reagovanje, ne čekaju rok, tako da je to ono što je vezano za moje prvo delovanje. Drugo je da sednemo i strateški počnemo da vodimo operativnu politiku, što smo i obećali građanima. U tom smislu već danas imamo i sednicu Opštinskog veća – kaže Ivanov.


Ivanov napominje značaj međuopštinske saradnje za dalji razvoj i dodaje da treba uzeti u obzir da Evropa u međudržavnoj saradnji najbolje prepoznaje regione.


-Već sam govorio da je Evropa zajednica regiona i prepoznaje regione u određenom potencijalu koji imaju i koji treba da razviju. Interes je svake opštine da naš region bude jači, tako da kad je on jači onda i svaka jeidnica ima kapacitet da bude jaka, nema tu interesa da neko bude jači a neko slabiji. Tako da su to jasne pozicije koje prepoznaje evropska zajednica i koje i finansira -dodao je Ivanov.