Prvi upisni krug u toku

05. jul 2013. 10:40 Dimitrovgrad Pirot Plus Online

U dimitrovgradskom centru Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace juče je za 55 prijavljenih kandidata organizovan prijemni ispit, kaže šef centra Dragan Mančev.


- Za pet odseka, to su računarstvo i informatika, porez i carina, finansije i računovodstvo, turizam, menadžment i internacionalna biznis administracija, imali smo u ponudi 100 mesta, a prijavilo se 55 kandidata u prvom roku. Juče su polagali prijemni ispist, mogu reći sa odličnim rezultatima i već su objavljene liste sa rezultatima. U Dimitrovgradu nema studenata na budžetu svi su samofinansirajući, međutim, od ove godine postoji jedna novina da učenik koji je prvi na rang listi bude na budžetu - kaže Mančev.


Predaja dokumenata za drugi upisni rok biće od 26. avgusta do 1. septembra. Studenti koji do septembra polože sve ispite predviđene za tu godinu sa prosekom ocene preko 9 prelaze na sistem finansiranja iz budžeta. Mančev dodaje da se . iznos školarine nije menjao u odnosu na prethodne godine i izosi 65.000 dinara.


- Školarina nije promenjena ona iznosi 65.000 dinara i plaća se u deset mesečnih rata, imamo sluha za tešku ekonomsku situaciju pogotovu u ovom delu Srbije. Studiranje traje tri godine od prošle godine imamo i program specijalističkih studija, tako da studenti koji završe tri godine mogu upisati i četvrtu godinu i dobiti zvanje specijaliste – dodaje Mančev.