Pružanje zdravstvene zaštite pod otežanim uslovima

27. avgust 2014. 11:03 Društvo Pirot Plus Online

Zdravstvena zaštita stanovništvu se pruža u izuzetno teškim uslovima, s obzirom na razuđenost teritorije, koja je pretežno brdsko planinska, i na gustinu naseljenosti od 50 stanovnika po kvadratnom kilometru, u odnosu na srpski prosek od 109. Ujedno u pojedinim selima živi pretežno staračko stanovništvo. Direktorka Doma zdravlja, dr Vesna Janković, kaže da je rad u takvim uslovima popirlično otežan, jer je potrban i odgovarajući kadar.

-Pružanje zdravstvene zaštite u ovim uslovima je otežano , uzimajući u obzir nemogućnost proširenja kadrovske strukture. Čuju se najave, preko medija, o prijemu novih ljudi u zdravstvu, međutim o kriterijumima nemamo preciznije infomracije, kada je o ovoj podeli reč-kaže dr Janković.

Pored kadrovske strukture ova zdravstvena ustanova suočena je i sa infrastrukturnim problemima,kao što je objekat koji koristi Hitna medicinska služba.

-Naša Dom zdravlja spada u grupu srednjih, jer pokriva teritoriju preko 50.000 stanovnika, međutim mi nemamo Dom zdralvja na jednom mestu, već imamo puno objekata od kojih su mnogi u stanju da zahtevaju ozbiljno renoviranje. Poseban problem je Služba za hitnu medicinsku pomoć koja jeneuslovno smeštena, uzimajući uobzir i lokaciju koja onemogućava dobro funkcionisanje, tu je jednosmerna ulica, ulaz kroz koji ne mogu proći nosila, gde je nemoguće napraviti rampu za invalidna lica, jednostavno zgrada koju treba napustiti. S druge strane imali smo i izvesna ulaganja , uredili smo struju, treba okrečiti prostorije, prilikom padavina ima vode u podrumu, i mi je redovno održavamo. Ovo je jedina služba tog tipa u okrugu, treba uzeti u obzir i činjenicu da se gradi Koridor 10, biće sve veći broj vozila. Imamo veliki broj transporta, veći broj i van Pirota. Nedovoljan je broj vozača ali i automobila. Ukoliko ekipno vozilo ode u neko od zabačenih sela oni su odsutni 3 do 4 sata. Ova služba radi i transport nepokretnih pacijenata a kontrole i dijagnostičke usluge . Tako da planiramo po završetku godišnjih odmora organizaciju rada sa tri , umesto dosadašnje dve ekipe u smeni. Jednostavno otežano je funkcionisanje službe koja ima sve više posla. Ono što ćemo pokušati u narednom periodu to je da uz pomoć inspekcijske službe ove probleme rešimo-kaže dr Janković.