Projekat „Lakše do penzije“ podrška opštine

10. novembar 2013. 07:29 Dimitrovgrad Pirot Plus Online

Formiranje budžeta za narednu kalendarsku godinu u Opštini Dimitrovgrad biće prema istom modelu kao i ove godine kaže Dragan Mančev, predsednik SO Dimitrovgrad. To podrazumeva da prilikom kreiranja budžeta učestvuju predstavnici institucija i ustanova koji su korisnici budžeta, kaže Mančev.

-Količina novca kojom raspolažemo u budžetu zavisi od njegovog fomrianja. I prilikom ovog rebalansa primenili smo model koji će biti primenjen i kod izrade budžeta za narednu godinu. Znači radiće se sa predstavnicima institucija odnosno ustanova, to su šefovi računovodstva i direktori . Obraćam o pažnju i na goruće teme. Cilj nam je da imamo planski budže - kaže Mančev.

Mančev kaže da projekcija budžeta podrazumeva i projekte infrastrukture i novih investiicja kao i mere socijalne politike

-Svaki većnik za svoj resor odradio je rebalans budžeta, radi se i na poslovima infrasturkturae. Ono što je važno planiramo još jedan socijalni program, kao prva opština u Srbiji. Program se zove „Lakše do penzije“ obezbedili smo sredstva,da pomognemo svim onim radnicima koji nisu mogli kroz tranziciju da nađu posao a ostalo im je tri godine do penzije. Opština će preko javnih predzeća i ustanova obezbediti za ove ljude godinu dana zapošljenje, kako bi kasnije preko Nacionalne službe za zapošljavanje ostvarili pravo na još dve godine i na kraju ostvarili pravo na penziju. Ovaj projekat počeće sa relaizacijom početkom naredne godine – dodaje Mančev.