Problem finansiranja stomatološke zdravstvene zaštite

31. oktobar 2012. 11:43 Društvo Pirot Plus Online

Nedostatak novca prisutan je i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, međutim prema rečima doktorke Vesne Janković direktorke Doma zdravlja, za sada se svi finansijski problemi rešavaju. Ono što predstavlja najveći problem kod finansiranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti jeste služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu koja je puštena pre sedam godina na tržište bez odgovarajuće pripreme kaže doktorka Janković.

-Za finansiranje tog dela Doma zdravlja mi dobijamo određenu sumu novca nezavisno od broja zaposlenih, i to je predviđeno za sve njihove potrebe, ne samo za plate već i za opremu i njeno održavanje, grejanje. To nije dovoljno i mora se pokriti iz sopstvenih sredstava. Mi smo nekako izlazili na kraj, prethodnih godina uplaćivali smo iznose i do 10 miliona dinara da bi služba funkcionisala. Mi trenutno imamo 7 lekara i 8 tehničara koji nemaju ugovorene plate sa Republičkim fondom, i oni moraju da zarade za plate kao i za sve ostalo što uz to ide, kao što su materijal, oprema , grejanje, prevoz, otpremnine , jubilarne nagrade i slično. Sada treba rditi na rešavanju tih problema - kaže doktorka Janković.

Sredstva koja ustanova dobija od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje troše se isključivo namenski.

- Ugovorom sa Fondom tačno su definisane stavke za koje su namenjena sredstva i ne mogu se prebacivati sa pozicje na poziciju. Mi imamo i sopstvena sredstva koja ostvarujemo u najvećem procentu od službe za zaštitu radnika popularno nazvane medicina rada, koja tržišno posluje. Sopstvena sredstva raspoređujemo shodno potrebama. Tako da kroz različite forme dolazimo do sredstava koja se dodaju stomatologiji - kaže doktorka Janković.

Prema rečima doktorke Janković, Dom zdravlja je trenutno materijalno i finansirjski stabilna ustanova koja domaćinski posluje bez narušavanja osnovnih strateških ciljeva.