Prilagođeno radno vreme Kol centra Gradske uprave Pirot važećim uredbama Vlade

03. april 2020. 12:07 Korona virus Pirot Plus Online

Radno vreme kol centra Gradske uprave Pirot prilagodilo je radno vreme važećim uredbama Vlade republike Srbije.

PONEDELjAK-PETAK od 8 do 15 sati

SUBOTA od 8 do 12 sati

NEDELjA ne radi


Brojevi telefona kol centra su : 305-567 i 305-577

Pacijenti sa sela kojima je istekao elektronski recept mogu telefonom da produže važenje. Broj telefona je 311-767 a na usluzi je od ponedeljka do petka od 8 do 14 sati. Istovremeno mogu na tom broju da zatraže isporuku lekova na kućnu adresu. Za pacijente sa sela kojima je elektronski recept aktivan broj telefona na koji mogu da naručuju lekove je 060-0570608 od ponedeljka do petka od 8 do 14 sati.

Terenska služba isporučivaće naručene lekove po dinamici koja će zavisiti od broja poziva.

Pacijenti u gradu, kojima je istekao elektronski recept akktiviraju ga putem jednog od dvadesetak telefona Doma zdravlja. Pozivaju nekog od dežurnih lekara i on im produžava važenje recepta za još tri meseca. Ideja da se automatski centralizovano produži važenje recepata u celoj Srbiji pokazala se tehnički neizvodljivom.