PRIGOVOR! Zapošljavanje!

16. oktobar 2020. 09:50 Društvo Pirot Plus Online

Smatrajući da rad svih konkursnih komisija treba da bude transparentan, da se “naslanja” na zvanične stavove nadležnih ministarstava koji štite zakonske propise, objavljujemo i to ćemo činiti i dalje, kada su, naravno u pitanju, državne institucije, prigovore ljudi koji se smatraju oštećenim. Takodje, verujemo da će komisije biti u prilici da odbrane odluke o izboru, što takodje treba uraditi transparentno. Time će se uticati  na  dugogdišnji način  zapošljavanjavanja u odredjenim slučajevima.

Naš sugradjanin, pretpostavljamo u saradnji sa svojim advokatom, poslao je prigovor gradonačelniku  i svim medijima. 

…………………………………………………………………….........

-Na konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno radno vreme u Predškolskoj ustanovi (PU) „Čika Jova Zmaj“ Pirot, Konkursna komisija donela je Rešenje o izboru kandidata ne pridržavajući se jasnih kriterijuma i ne poštujući mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije.

 -Naime, na konkursu za prijem vaspitača,servira i spremačica, koji je raspisan 27. jula 2020. godine, tročlana Konkursna komisija koju (sve tri zaposlene u PU „Čika Jova Zmaj“), izabrale su pet vaspitačica, jednu servirku i četiri spremačice za prijem na neodređeno vreme.

-Međutim, prilikom odlučivanja tročlana Konkursna komisija nije uzela u obzir mišljenje tj. dopis Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije iz decembra prošle godine upućeno Gradonačelniku Pirota, a prema kojem je predviđeno da se prijem u stalni radni odnos za „osobe koje su već zaposlene na određeno vreme ili su angažovane po drugim osnovama u toj predškolskoj ustanovi“, obavlja „od najduže zaposlenog do najkraće zaposlenog u isključivo toj predškolskoj ustanovi“.

-S obzirom na to da su se na pomenutom konkursu prijavile četiri vaspitačice koje su desetak godina unazad radile u PU „Čika Jova zmaj“ na osnovu ugovora na određeno radno vreme, a njih čak tri nisu među primljenima na konkursu, postavlja se pitanje regularnosti konkursa i poštovanja preporuka Ministarstva.

-Nedostaje i rang lista kandidata,

-Pozivamo Konkursnu komisiju da preispita svoju odluku. Kao dokaze za izložene tvrdnje prilažemo Rešenje o Izboru kandidata PU „Č.J.Zmaj“ od 2. oktobra 2020. godine i dopis Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije od 10. decembra 2019. godine.

Pirot, 16. oktobar 2020. godine

Vitomir Marinković

 Prilog preporuka ministra Branka Ružića