Prezentacija Tempus programa u januaru

28. decembar 2012. 11:53 Društvo Pirot Plus Online

U Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u periodu od 15. do 17. januara biće predstavljen Tempus program. Reč je o programu Evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, kaže Danijela Vidanović , direktorka ove visokoškolske ustanove.

-Posetiće nas kolege iz visokih strukvonih škola, svi koji učestvuju u Programu. Sve je spremno za aktivnosti i mi sa velikim uzbuđenjem očekujemo ovaj skup. Osnovna ideja Tempus projekta jeste da se obrazuje asocijacija strukovnih škola na nivou Srbije, kao institucija koja će štiti interese naših škola, kao što to čini Univerzitet za fakultete, kaže Vidanovićeva.

Tempus program pomaže da obrazovni sistemi partnerskih zemalja ostvare nenametnuto prihvatanje trendova razvoja visokog obrazovanja EU koji proističu iz Lisabonske agende i Bolonjskog procesa.Visoka strukovna škola pripremila je i preliminarni akcioni plan koji predviđa izvesne novine kaže Vidanovićeva.

- Naši kadrovski kapaciteti se šire tako da smo u mogućnosti da ponudimo širi izbor našim studentima, odnosno, našim vasptačima. Naš preliminarni plan podrazumeva još jedan specijalistički program kao i jedan osnovni program - dodala je Vidanovićeva.