Presing - Darko Đorđević, upravnik Parka prirode "Stara planina"

10. maj 2021. 12:12 Presing Pirot Plus Online

U emisiji Video Presing Darko Đorđević, upravnik Parka prirode Stara planina  i Specijalnog rezervata prirode "Jerma" govorio je o aktuelnim temama i aktivnostima koje su planirane u ovoj godini.

Teme:

- Plana generalne regulacije Zavojsko jezero

- Šumski požari, planske seče, pošumljavanje

- Planinski turizam

- Saradnja sa mesnim zajednicima 

- Poribljavanje

- Saradnja sa HE Pirot