Praktikum o preduzetništvu - dobra osnova, a dalje... VIDEO

09. januar 2015. 09:40 Društvo Pirot Plus Online

U prostorijama Kancelarija za mlade predstavljen je priručnik Praktikum o preduzetništvu, koji je namenjen prvenstveno mladim ljudima koji žele da pokrenu neki biznis, odnosno da se bave preduzetništvom.

Prema rečima Miloša Colića, koordinatora Kancelarije za mlade, Udruženje "Osveženje" u saradnji sa Kancelarijom za mlade, realizuje ovaj Projekat uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta.

Praktikum je prvi korak, putokaz koji može da pomogne pokretanju biznisa. Ali, to je samo početak. Mladima je neophodno da obezbede sredstva, izaberu pravu ideju, projekat...

Kancelarija za mlade će nastojati da animira mlade i kroz ZIP centar, kao pravi primer "inkubatora" koji može da omogući uslove za prvi posao.