Poribljeno područje Parka prirode „Stara planina“

11. decembar 2013. 06:24 Gradska hronika Pirot Plus Online

Hidrotelektrana i JP Srbijašume Šumsko gazdinstvo Pirot organizovali su poribljavanje ribolovnih voda u Parku prirode Stara planina, ribljom mlađi potočne pastrmke, u količini od 15.000 jedniki. Gloavna lokacija poribljavanja bila je kod ušća Visočice u Zavojsko jezero. Ova akcija u skladu je sa Programom upravljanja ribolovnim područjem Stara planina.