PODSEĆANJE! Teče rok za informacije od javnog značaja upućene Gradskoj upravi!

28. maj 2021. 12:57 Stavovi Pirot Plus Online

Upravo tako! Želimo da podsetimo, ali i da dodamo detalje, da smo u sredu, 26. maja uputili na adresu Gradske uprave Pirot, načelnika Dragana Stankovića i zamenice Irene Kostić zahtev da u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja dostave u pismenoj formi odredjene informacije .

Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta.

Gradska uprava, Dragan Stanković, načelnik i Irena Kostić, zamenica

 Poštovani,

Pozivajući se na Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja obraćamo se sa zahtevom da nam dostavite sledeće informacije:

1. Dostavite nam imena članova Gradskog veća, stepen školske spreme, koji su fakultet završili i gde i za koje oblasti su zaduženi.

 2. Da li su zapošljeni u Gradskoj upravi ili rade za naknadu.

3. Koliki je iznos naknade?

4. Koje su funkcije u Gradskoj upravi plaćene?

5. Da li u sistematizaciji radnih mesta postoji radno mesto Šef kabineta gradonačelnika? Da li je to plaćena funkcija?

Pirot, 26.5.2021 ,Ani press doo Pirot,  Direktor Nenad Paunović

.............................................................................................

Gradska uprava, Dragan Stanković, načelnik i zamenica - Irena Kostić

 Poštovani,

Pozivajući se na Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja obraćamo  se  zahtevom  da nam dostavite sledeće informcije:

 1. Izveštaj  o iznosima koji su  po svim osnovama  odobravani I uplaćivani medijima TV Pirot, Pi kanal, Ani press , Sloboda i Pina Nc  sa žiro računa Gradske uprave od 1.januara 2018. zaključno  30.aprilom.

2. Odluke na osnovu kojih su iznosi uplaćivani pomenutim medijima, takodje od 2018. Do 2021.

3. Odluke Komisije za raspodelu sredstava na Konkursu za projektno finansiranje  sa obrazloženjima .

4. Koliko je sredstava Agencija Pina NC dobila za fotografije I video materijale za kalendare, bilborde , turističke prospekte  i druge propagandne materijale za račun  Gradske uprave ?

5. Izveštaj o iznosima koje su  po svim osnovama javna preduzeća Vodovod i kanalizacija, Komunalac, Toplana, Preduzeće za planiranje I izgradnju I Regionalna deponija  uplatili   gore navedenim medijima ( godišnji ugovori, izrada sajtova, realizacija posebnih projekata ) za 2020 9 2021. godinu.  

6. Molimo Vas  za izveštaj o tome da li TV Pirot plaća zakup prostorija , struju, vodu, djubrarinu, grejanje

7. Molimo vas za izveštaj o tome da Dopisnička služba  Radio televizije Srbije plaća  zakup Gradskoj upravi , kao I grejanje, vodu, djubrarinu  našim javnim preduzećima

8. Ko izdaje dozvole za postavljanje bilborda  i ,,banderašica,, u gradu?

9. Molimo vas da odgovore u pismenoj formi dobijemo u zakonski predvidjenom roku

26.5.2021, Ani press doo Pirot,  direktor  Nenad Paunović

.................................................................................................

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

LINK