Podeljeni ugovori za razvoj ruralnog turizma. Cilj, ne samo povećanje broja ležajeva, već i kvalitativno unapređenje turističke ponude u selima

08. jul 2022. 13:04 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot raspisao je, i ove godine, Konkurs za vlasnike registrovanihseoskih domaćinstava. U okviru ovog konkursa vlasnici seoskih domaćinstava mogli su da konkurišu za  subvencije za unapređenje turističkog domaćinstva.  

Danas su podeljeni ugovori o korišćenju podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (ruralni turizam). Podeljeno je 11 ugovora čija je ukupna vrednost oko 2,8 miliona dinara.

Cilj ovog Konkursa bio je pre svega poboljšanje uslova u kategorisanim domaćinstvima, ali i povećanje broja ležajeva odnosno kapaciteta, rekao je tom prilikom zamenik gradonačelnika Miloš Colić.

Maksimum odobrenih sredstava po projektu je 300.000 dinara, Prošle godine po ovom konkursu dobili smo 58 novih kategorisanih ležajeva, ove godine u planu je još 45. Uslovi konkursa naredne godine biće nešto izmenjeni, vlasnici objekta za ruralni turizam moraće u da imaju određeni broj gostiju, jer je svrha konkursa razvoj turizma, rekao je Colić.

Sredstva su izdvojena iz Fonda za razvoj poljoprivrede, istakao je Vidojko Panajotović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu

Podela ugovora

Milan Dragić je za opremanje smeštajnih kapaciteta u selu Rosomač dobio maksimalan iznos od 300.000 dinara