Počela realizacija aktivnih mera zapošljavanja

16. april 2013. 13:18 Privreda Pirot Plus Online


Aktuelni javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje su u toku. Aleksandra Stojanović, stručni saradnik Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Pirot, kaže da nezaposlene osobe mogu dobiti bespovratnu pomoć države da pokrenu sopstveni biznis.


- Po redovonom javnom pozivu to je mogućnost nezaposlenim licima da dobiju sredstva u iznosu od 160 hiljada dinara za pokretanje sopstvenog posla. Uslovi za to su da je nezaposleno lice na evidenciji NSZ najmanje mesec dana pre pokretanje zahteva i drugi uslov je da su završili instruktivnu obuku za samozapošljavanje u orgnaizaciji Nacionalne službe, gde dobijaju informaciju o tome kako da registruju radnje i koje obaveze nastaju, obuka je informativnog karatkera. Što se tiče delanosti za koje se mogu ostvariti subvencije, imamo delatnosti za koje se ne mogu ostvariti , što znači da se subvencije ne mogu ostvariti u oblasti trgovine, primarne poljoprivredne proizvodnje, menjačnice, kladionice i taksi prevoza. To su neki opšti uslovi kada je reč o samozapošljavanju - kaže Stojanovićeva.


Jedina obaveza korisnika sredstava je da delatnost obavlja u peirodu od 12 meseci i uplaćuje pripadajuće doprinose za to vreme. Isti uslovi su i kada je reč o javnom pozivu za samozapošljavanje invalidnih lica gde su predviđena sredstva u iznosu od 200 hiljada dinara. Stojanovićeva kaže da je raspisan i javni poziv za samozapošljavanje osoba romske nacionalne manjine pod istim uslovima, s tim što je razlika da je njima dozvoljena trgovina kao nešto čime se najčešće i bave.


Stojanovićeva kaže da subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta zavise od stepena razvijenosti opšitne.


-Za opštinu Pirot po otvorenom radnom mestu iznos subvencija je 100 hiljada dinara, za opštinu Dimitrovgrad 200 hiljada dinara, a za Babušnicu i Belu Palanku 300 hiljada dinara, u ove dve opštine ako poslodavci zapšošljavaju više od 11 lica mogu da ostvare i subvencije u iznosu od 400 hiljada dinara. Uslov za podnošenje zahteva je da poslodavci angažuju lica koja se u nalaze evidencij NSZ, sa ograničenjem da ta lica najmanje šest meseci pre toga nisu bila angažovana kod tog poslodavca , da se održi broj zaposlenih za prethodna tri meseca i redovno izmiruju pripadajući doprinosi, da poslodavac uspešno posluje i da je izmirio obaveze prema Nacionalnoj službi. Što se tiče angažovanja osoba sa invaliditetom za nova radna mesta uslovi su isti, s tim što ju iznos subvencija veći i to za Pirot subvencije su 150 hiljada dinara, za opštinu Dimitrovgrad 250 hiljada dinara, a za Babušnicu i Belu Palanku to je iznos od 400 hiljada dinara – dodala je Stojanovićeva.


Za otvaranje novih radnih mesta za angažovanje lica romske nacionalne manjine takođe je dozvoljena trgovina kao delatnost gde mogu da se angažuju, ostali uslovi su isti kao u prethodnim pozivima. Krajnji rok za predaju poziva za angažovanje lica romske nacionalnosti je 31. maj, dok kod drugih poziva konkurs traje do utroška sredstava, napominje Stojanovićeva. Kvota za samozapošljavanje je 56 lica na nivou Okruga. Kada je reč o osobama sa invaliditetom njihovo angažovanje finansira se iz posebnog Fonda nadležnog ministarstva. Za otvaranje novih radnih mesta opredeljena su sredstva u iznosu od 14 miliona dinara na niovu Okruga, a za program stručne prakse opredljeno je 17.134 miliona.