Plan razvoja grada, Lokalni plan upravljanja otpadom, rebalans, finansijski izveštaji javnih preduzeća, neke od tema na sednici gradske Skupštine u petak, 25. juna!

18. jun 2021. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Poslednja sednica Gradske skupštine za  prvih šest meseci održaće se u petak, 25. juna.

Na dnevnom redu  su odluke o Planu razvoja grada do 2028. godine, o Završnom računu budžeta grada za prošlu godinu i Odluka o rebalansu za prvih šest meseci ove godine.

Odbornici će razmatrati  Lokalni plan upravljanja otpadom za period do 2031. godine,  izveštaje o radu i finansijske izveštaje sa prošlu godinu.  Na sednici će biti doneta odluka o javnom konkursu za izbor direktora  javnih preduzeća Komunalac, Vodovod i kanalizacija  i Regionalna deponija.

Na dnevnom redu će se naći i odluka pristupanju izmeni i dopuni Plana detaljne regulacije “Nišavska dolina”, o mesnim zajednicama administrativnim taksama i uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom.

  Teme o kojima  će se odlučivati  su i  saglasnost na izmenu Ugovora o javnom privatnom partnerstvu za sistem javnog osvetljenja, o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća “Radio Pirot”, sprovodjenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Odbornici će razmatrati i predlog odluka o davanju saglasnosti na izmenu programa poslovanja JP Gradska toplana i Odluku nadzornog odbora JP ,,Komunalac,, o izmeni i dopuni Cenovnika preduzeća.

Sednica počinje u 10 časova.

U sredu, 23.juna  biće održana sednica Gradskog veća.