Pirot na kulturno turističkim rutama

18. oktobar 2013. 10:11 Društvo Pirot Plus Online


U cilju daljeg razvoja pružanja usluga u domaćim kategorisanim domaćinstvima i razvoju seoskog turizma Turistička organizacija završila je još jedan ciklus kategorizacije smeštajnih kapaciteta za prihvat turista, kaže Bratislav Zlatkov, direktor ove organizacije.


-Završen je proces kategorizacije i rekategorizacije odnosno obnavljanja ugovora za kategorizaciju. Još 6 novih kuća biće kategorizovano i spremno za prijem turista tokom naredne godine, to je još 40-ak ležajeva. U gradu imamo 120 ležajeva a u kategorisanim sodmaćinstvima preko turističke orgnaizacije u selima imamo oko 150 ležajeva. Mi smo i dalje lider u jugoistočnoj Srbiji u delu pružanjausluga u domaćim kategorisanim domaćinstvima i seoskom turizmu – kaže Zlatkov.


Pored seoskog turizma sve veći značaj predstavljaju turistički potencijali putem kulturno turističkih ruta. Zlatkov kaže da turistička organizacija u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka Srbije radi na uspostavljanju novih ruta na kojima će se naći i Pirot.


- Dve su nove kulturno turističke rute koje su u planu da se uspostave. Radimo na tome sa Centrom za proučavanje kultrnog razvitka Srbije, gde su uključene sve opštine koje se nalaze na ovoj ruti od Beograda do Valjeva. Sama kulturna ruta „Putevima zmaja“ vezuje se za mitska bića i naša Tvrđava će biti uključena, jer je ujak Marka Kraljevića, Momčilo imao konja Jabučila, mitsko biće. Druga ruta „Putevima Tesle i Stanojevića“ gde je naš kraj uključen, tu se nalazi desetak hidroelektrana starih više od sto godina, gde je uključen i naš Temac - kaže Zlatkov.


Sve je više aktivnih turista koji se interesuju za turističke rute koje suodlične za održavanje turističke destinacije. U toku su i razgovori sa Evroregionom Nišava o projektu koji podrazumeva objedinjenje turističke ponude opština u okrugu gde se razmatra mogućnsot uspostavljanja još dve turističke rute “Putevima starih zanata” i “Putevi sira i kačkavalja”, dodaje Zlatkov.